Commit 5e48d04b authored by Tu, Beiyu's avatar Tu, Beiyu
Browse files

Upload New File

parent 9f6e6512
; Thu, 4 Nov 2021, 22:17
name = name
popt = DH
nloc = 24
nind = 163
SOT5-54500951 {0} ; 29, 0.000 cM
bbbbb aaaab aabbb aabba abaab bbbbb abaaa baabb ababa ababa
abaab bbaba bbbba bbaab abbab babba babab aabab bbabb bbaba
aaaab babbb baaaa aabba baabb baaaa baaba abbbb abbbb babab
abaaa baaaa aab
MAMY_chr05_54297582 {0} ; 28, 7.159 cM
bbbbb -aaab aabbb aabba abaab bbbbb abaaa baabb ababa ababb
abaab bbaba babbb bbbab abaab babaa babab aabab bbabb bbaba
aaaab babbb baaba aabba babbb aaaaa baaba abba- a-bbb baba-
abaaa baaaa aab
MAMY_chr05_54286297 {0} ; 27, 7.934 cM
bbbbb aaaab aabbb aabba abaab bbbbb abaaa baabb ababa ababb
abaab bbaba babbb bbbab abaab babaa babab aabab bbabb bbaba
aabab babbb baaba aabba babbb aaaaa baaba abba- abbbb babab
abaaa baaaa aab
MAMY_chr05_54253182 {0} ; 26, 10.021 cM
bbbbb aaaab aabbb aabba abaab bbbbb abaaa baabb ababa ababb
abbab bbaba babbb bbbab abaab babaa aabab aabab ababb bbaba
aabab babbb baaba aabba babbb aaaaa baaba abba- abbbb babab
abaaa -aaaa aab
SOT5-54055463 {0} ; 25, 18.699 cM
bbbba aaaab aabbb aabba ababb bb-bb abaaa baabb abaaa ababb
abbab ababa babbb abbab abaab babaa aaba- abbab ababb bbaba
abbab babbb baa-a bbbba babbb aaaaa baaba abbab abbbb -aaab
aaaaa baaaa bab
MAMY_chr05_54002584 {0} ; 24, 20.119 cM
bbbba aaaab aabbb aabba ababb bbbbb abaaa baabb abaaa ababb
abbab ababa babab abbab abaab babaa aabab abbab ababb bbaba
abbab babbb baaba bbbba babbb aaaaa baaba abba- abbbb baaab
aaaaa baaaa baa
MAMY_chr05_53980833 {0} ; 23, 21.389 cM
bbbba aaaab aabbb aabb- abbbb bbbbb abaaa baabb abaaa ababb
bbbab -baba babab abbab abaab babaa aabab abbab ababb bbaba
abbab babbb baaba bbbba babbb aaaaa baaba abba- abbbb baaab
aaaaa baaaa baa
MAMY_chr05_53978889 {0} ; 22, 21.511 cM
bbbba aaaab aabbb aabba abbbb bbbbb abaaa baabb abaaa ababb
bbbab ababa babab abbab abaab babaa aabab abbab ababb bbaba
abbab babbb baaba bbbba babbb aaaaa baaba abba- abbbb baaab
aaaaa baaaa baa
MAMY_chr05_53753872 {0} ; 21, 24.408 cM
bbbba aaaab aabbb aabba abbbb bbbbb abaab baabb abaaa ababb
bb-ab abaaa babab abbab abaab babaa aabab abbab ababb baa-a
abbab babbb baaba bbbba -abbb aaaab baaba abba- a--bb baaab
aaaaa -aaaa baa
MAMY_chr05_53493132 {0} ; 20, 54.639 cM
bbbba baaba aaabb babba bbbbb bbbbb bbaab baaba abaab aaabb
bbbba aaaaa babab abbaa abaab babab aaaab bbbab ababa aaaba
abbbb aaabb babba bbabb bbbbb aaabb ababa abba- abbbb baaab
aaaaa baabb baa
SOT5-53466316 {0} ; 19, 56.151 cM
bbbba baaba aaaba babba bbbbb bbbbb bbaab baaba abaab aaabb
b-bba aaaaa babab abbaa abaab babab aaaab bbbab ababa aaabb
abbbb aaabb bab-a bbabb bbbbb aaabb ab-ba abbab abbbb baaab
aaaaa baabb baa
MAMY_chr05_53301013 {0} ; 18, 61.662 cM
bbbba baaba baaba babba bbbbb bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbaab baaab aaaab bbbab ababa aaabb
bbbbb aaabb babbb bbabb bbbbb aaabb ababa abba- abbbb baaab
baaaa baabb baa
MAMY_chr05_53150133 {0} ; 17, 66.139 cM
bbbba baaba baaaa babb- bbbbb bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbaab baaab abaab bbbbb ababa a-abb
bbbbb aaabb babbb bbabb bbbba aaabb abaaa abba- abbbb baaaa
baaaa b-abb baa
MAMY_chr05_52997708 {0} ; 16, 67.373 cM
bbbba baaba baaaa babba bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbaab baaab abaab -bbbb ababa aaabb
bbbbb aaabb bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abba- abbbb baaaa
baaaa baabb baa
MAMY_chr05_52984641 {0} ; 15, 67.602 cM
bbbba baaba baaaa babb- bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbaab baaab abaab bbbbb ababa aaabb
bbbbb aaabb bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abba- abbbb baaaa
baaaa baabb baa
MAMY_chr05_52496874 {0} ; 13, 68.088 cM
bbbba baaba baaaa babba bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbaab bbaab abaab bbbbb ababa aaabb
bbbbb aaabb bbbbb bbabb bbbba a-abb abaaa abba- abbbb baaaa
baaaa baabb baa
SOT5-52357754 {0} ; 12, 71.285 cM
bbbba baaba baa-a babbb bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbabb abaab abaab bbbbb abaaa aaabb
bbbbb a-abb bbb-b bbabb bbbba aaabb aba-a abaab abbbb b-aaa
baaaa baabb baa
MAMY_chr05_52263352 {0} ; 11, 74.413 cM
bbbba babba baaaa baabb bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbabb abaab abaab bbbbb abaaa aaabb
bbbbb aaabb bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abaa- abbbb baaaa
baaba baabb bba
MAMY_chr05_52234604 {0} ; 10, 75.141 cM
babba babba baaaa baabb bbbba bbbbb bbaab baaba abaab aaaab
bbbba aaaaa babab abbaa bbabb abaab abaab bbbbb abaaa aaabb
bbbbb aaabb bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abaa- abbbb baaaa
baaba baabb bba
MAMY_chr05_52038348 {0} ; 9, 81.284 cM
babba babba baaaa baaab babba bbbbb bbbab baaba abaab aabab
bbbba aabaa babab aabaa bbabb abaab abaab bbbbb abaaa aaabb
b-bbb aaabb bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abaa- bbbbb baaaa
babba ba-bb bba
MAMY_chr05_52016876 {0} ; 8, 82.545 cM
babba babba baaaa baaa- babba bbbbb bbbab baaba abaab aabab
bbbba aabaa babab aabaa bbabb abaab abaab bbbba abaaa aaabb
bbbbb aaaba bbbbb bbabb b-bba aaabb abaaa abaa- bbbbb baaaa
babba baabb bba
MAMY_chr05_51961732 {0} ; 7, 84.799 cM
babba babba baaaa baaab babba bbbbb bbbab baaba abaab aabab
bbbba aabaa babab aabaa bbabb abaab abaab bbbba abbaa aaabb
bbbbb aaaba bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abaa- bbabb baaba
babba baabb bba
MAMY_chr05_51753353 {0} ; 6, 89.108 cM
babba bbbb- baaaa baaab babba abbab bbbab baaba abaab aabab
bbbba aabaa baaab aabaa bbabb abaab abaab bbbba -bbaa aaaab
bbbbb aaaba bbbbb bbabb bbbba aaabb abaaa abaa- bbabb baaba
babba babbb bba
MAMY_chr05_51738546 {0} ; 5, 90.878 cM
babba bbbba baaaa baaab babba abbab bbbab baaba bbaab aabab
bbbba aabaa baaab aabaa bbabb abaab abaab bbbba abbaa aab-b
bbbbb aaaba bbbb- bbabb bbbba ababb abaaa abaa- bbabb baaba
babba -abbb bba
locus numbers:
29 SOT5-54500951
28 MAMY_chr05_54297582
27 MAMY_chr05_54286297
26 MAMY_chr05_54253182
25 SOT5-54055463
24 MAMY_chr05_54002584
23 MAMY_chr05_53980833
22 MAMY_chr05_53978889
21 MAMY_chr05_53753872
20 MAMY_chr05_53493132
19 SOT5-53466316
18 MAMY_chr05_53301013
17 MAMY_chr05_53150133
16 MAMY_chr05_52997708
15 MAMY_chr05_52984641
13 MAMY_chr05_52496874
12 SOT5-52357754
11 MAMY_chr05_52263352
10 MAMY_chr05_52234604
9 MAMY_chr05_52038348
8 MAMY_chr05_52016876
7 MAMY_chr05_51961732
6 MAMY_chr05_51753353
5 MAMY_chr05_51738546
individual coding:
1 chr5_001
2 chr5_002
3 chr5_003
4 chr5_004
5 chr5_005
6 chr5_006
7 chr5_007
8 chr5_008
9 chr5_009
10 chr5_010
11 chr5_011
12 chr5_012
13 chr5_013
14 chr5_014
15 chr5_015
16 chr5_016
17 chr5_017
18 chr5_018
19 chr5_019
20 chr5_020
21 chr5_021
22 chr5_022
23 chr5_023
24 chr5_024
25 chr5_025
26 chr5_026
27 chr5_027
28 chr5_028
29 chr5_029
30 chr5_030
31 chr5_031
32 chr5_032
33 chr5_033
34 chr5_034
35 chr5_035
36 chr5_036
37 chr5_037
38 chr5_038
39 chr5_039
40 chr5_040
41 chr5_041
42 chr5_042
43 chr5_043
44 chr5_044
45 chr5_045
46 chr5_046
47 chr5_047
48 chr5_048
49 chr5_049
50 chr5_050
51 chr5_051
52 chr5_052
53 chr5_053
54 chr5_054
55 chr5_055
56 chr5_056
57 chr5_057
58 chr5_058
59 chr5_059
60 chr5_060
61 chr5_061
62 chr5_062
63 chr5_063
64 chr5_064
65 chr5_065
66 chr5_066
67 chr5_067
68 chr5_068
69 chr5_069
70 chr5_070
71 chr5_071
72 chr5_072
73 chr5_073
74 chr5_074
75 chr5_075
76 chr5_076
77 chr5_077
78 chr5_078
79 chr5_079
80 chr5_080
81 chr5_081
82 chr5_082
83 chr5_083
84 chr5_084
85 chr5_085
86 chr5_086
87 chr5_087
88 chr5_088
89 chr5_089
90 chr5_090
91 chr5_091
92 chr5_092
93 chr5_093
94 chr5_094
95 chr5_095
96 chr5_096
97 chr5_097
98 chr5_098
99 chr5_099
100 chr5_100
101 chr5_101
102 chr5_102
103 chr5_103
104 chr5_104
105 chr5_105
106 chr5_106
107 chr5_107
108 chr5_108
109 chr5_109
110 chr5_110
111 chr5_111
112 chr5_112
113 chr5_113
114 chr5_114
115 chr5_115
116 chr5_116
117 chr5_117
118 chr5_118
119 chr5_119
120 chr5_120
121 chr5_121
122 chr5_122
123 chr5_123
124 chr5_124
125 chr5_125
126 chr5_126
127 chr5_127
128 chr5_128
129 chr5_129
130 chr5_130
131 chr5_131
132 chr5_132
133 chr5_133
134 chr5_134
135 chr5_135
136 chr5_136
137 chr5_137
138 chr5_138
139 chr5_139
140 chr5_140
141 chr5_141
142 chr5_142
143 chr5_143
144 chr5_144
145 chr5_145
146 chr5_146
147 chr5_147
148 chr5_148
149 chr5_149
150 chr5_150
151 chr5_151
152 chr5_152
153 chr5_153
154 chr5_154
155 chr5_155
156 chr5_156
157 chr5_157
158 chr5_158
159 chr5_159
160 chr5_160
161 chr5_161
162 chr5_162
163 chr5_163
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment