A

ABR

Bevat database met abiotische randvoorwaarden (ABR) voor plantensoorten en habitattypen en interface om db te bevragen naar kans-op-voorkomen gegeven gemeten/waargenomen abiotiek.